Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
10 cze 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16 wraz z kartą zmian.

Dokument jest dostępny na stronach internetowych:

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź”

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-432-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-1/

29 maj 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-077-18/

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-2/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+