Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
30 paź 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Uprzejmie informujemy, że została zatwierdzona rozszerzona lista ocenionych projektów RPO WM, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

rozszerzona lista ocenionych projektów

Więcej informacji:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

30 paź 2019 | Przemysław Chwiszczuk

30 października 2019 r. przedstawiciele 2 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Legionowa i Brwinowa – podpisali umowy o dofinansowanie na budowę dróg rowerowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji tych projektów o wartości dofinansowania ze środków UE ponad 10,5 mln zł na terenie obu gmin powstanie ponad 15 km dróg rowerowych.  Poza drogami rowerowymi na terenie Legionowa wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca: miejsca postoju rowerów, punkty oświetlenia ulicznego i inne niezbędne urządzenia. Z kolei na terenie gminy Brwinów rowerzyści będą mogli korzystać z trzech parkingów ze stojakami i wiatami rowerowymi w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. W tych dwóch ostatnich miejscowościach powstaną też punkty samoobsługi serwisowej. W Żółwinie przewidziane jest zaś wyznaczenie strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Planowane przez obie gminy inwestycje w drogi rowerowe są uzupełnieniem sieci rowerowej, która powstała dzięki dofinansowaniu dla projektów wybranych do dofinansowania z I konkursu ścieżkowego, który odbywał się w 2016 roku.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+