Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
02 sie 2022 | Katarzyna Gruba

Informujemy, że Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadził ocenę zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i w dniu 22 lipca 2022 r. wydał pozytywną opinię w zakresie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (Wersja X z dnia 23.05.2022 r.).

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1127/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r. pozytywnie zaopiniował ww. Strategię ZIT WOF 2014-2020+ w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Strategia ZIT do pobrania.

14 lip 2022 | Katarzyna Gruba

11 lipca br. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową dla projektu nr RPMA.04.03.02-14-9190/17, którego beneficjentem jest Miasto Kobyłka.

Przedmiotem projektu pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” była budowa trzyczęściowego parkingu i włączenie go do funkcjonującego systemu P+R. Dzięki realizacji projektu powstało: 258 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 12 dla osób niepełnosprawnych) oraz 104 miejsca postojowe dla rowerów.  W przyszłości parking będzie miał funkcjonalne połączenia z planowanymi ścieżkami rowerowymi oraz z przystankami transportu publicznego.

Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 4,5 mln zł.

To już 23 zakończony rzeczowo i finansowo projekt budowy parkingów P+R zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dodatkowo w poddziałaniu 4.3.2 RPO WM na lata 2014-2020 zostało już też rozliczonych 10 projektów z zakresu budowy dróg rowerowych.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+