Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
03 sie 2020 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Nowy wzór umowy: zalacznik-nr-5-wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-z-zalacznikami-2.zip-2

 

Więcej informacji na stronie konkursu: Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

30 lip 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z  listą projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępne na stronie:

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+