Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Mobilność miejska w ramach ZIT

31 mar 2017 |

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Termin, w którym można składać wnioski:  od 28 kwietnia 2017 roku do   31 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  16 169 116,00 EUR

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronach: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit.html

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-432-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-3/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+