Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 – Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typu projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

27 sty 2017 |

Informacja o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.01-IP.01-14-044/17

Nabór w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 – Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typu projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 28 lutego 2017 roku.

Termin, do którego można składać wnioski:  do 31 maja 2017 roku.

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru realizacji ZIT WOF.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

– prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;

– kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

  • budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,
  • budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa / modernizacja sieci gazowej,
  • budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • budowa / modernizacja sieci energetycznej,
  • budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej;

– budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu;

– zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-1-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-poddzialania-3-1-1-rozwoj-msp-w-ramach-zit-typu-projektu-uporzadkowanie-i-przygotowanie-terenow-inwestycyjnych-w-celu-nadania-im-nowych-funkcji-gospodarczych.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-311-rozwoj-msp-w-ramach-zit-1/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+