Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

29,2 mln zł z UE na 12 parkingów P&R w metropolii warszawskiej

18 lis 2019 |
Zdjęcie osób siedzących na spotkaniu.

Dzięki wsparciu unijnemu, już w przyszłym roku na terenie Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Piastowa, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa wybudowanych zostanie w sumie 12 parkingów typu „Parkuj i Jedź”. Powstaną też wiaty rowerowe, nowe zjazdy, skrzyżowania oraz chodniki. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 29,2 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

„Parkuj i Jedź” w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Milanówku, Pruszkowie, Sulejówku i Żyrardowie

Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Liderem jest gmina Michałowice, a partnerami gminy: Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz miasta: Pruszków, Sulejówek i Żyrardów. W ramach projektu planowana jest budowa 10 parkingów typu „Parkuj i Jedź”. Łącznie powstanie 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów.

Parkingi będą wybudowane: w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta, w Michałowicach dwa parkingi przy ulicach Kolejowej i Ceglanej w Komorowie, w Milanówku również dwa parkingi przy ul. Warszawskiej (pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Brzozową i Smoleńskiego, oraz pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Zbigniewa Herberta), w Pruszkowie przy ulicach Pawiej i Sądowej, poza tym w Sulejówku przy ulicach Zofii Nałkowskiej i Marii Konopnickiej oraz w Żyrardowie dwa parkingi przy ulicach Dekerta oraz Mielczarskiego. Wszystkie parkingi zlokalizowane będą w bliskiej odległości od stacji kolejowych i przystanków autobusowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz ograniczenie hałasu miejskiego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego. Z wybudowanych parkingów oprócz mieszkańców gmin partnerskich, będą mogli korzystać także mieszkańcy sąsiednich gmin.

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 zł

Kwota dofinansowania: 21 583 528,03 zł (19 400 924,07 EFRR + 2 182 603,96 BP)

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Centrum przesiadkowe w Piastowie

Inwestycja obejmie budowę centrum przesiadkowego, w tym parkingu „Parkuj i Jedź”. Powstanie 156 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 74 stanowiska postojowe dla rowerów. Wybudowane zostaną także schody i windy, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem. Poza tym w ramach projektu wykonane będą odwodnienia, oświetlenia oraz punkty ładowania rowerów elektrycznych. Zagospodarowana zostanie też część nieużywanego pasa drogowego. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu.

Budowa centrum przesiadkowego w Piastowie przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych. Doprowadzi to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z miejsc parkingowych będą korzystać mieszkańcy Piastowa oraz okolicznych gmin.

Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 8 499 320,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 799 456,00 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Rozwój mobilności miejskiej w Błoniu

W gminie Błonie powstanie naziemny parking „Parkuj i Jedź”. Będzie tu 56 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 22 miejsc parkingowych dla rowerów. Parking zostanie zadaszony a teren będzie monitorowany i oświetlony. Identyfikacja wizualna parkingu będzie spójna z parkingami tworzonymi w ramach ZIT WOF.

Tytuł projektu: Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Nowakowskiego w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beneficjent: Gmina Błonie

Całkowita wartość projektu: 1 104 494,96 zł

Kwota dofinansowania: 883 595,96  zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+