Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie WOF

26 sty 2018 |
Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Termin, od którego można składać wnioski

 

od dnia 28 lutego 2018  roku
Termin, do którego można składać wnioski

 

16 maja 2018 roku do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Październik 2018 roku.
Miejsce składania wniosków

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:–         JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;

–         jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

–         spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;

–         uczelnie wyższe;

–         instytucje kultury;

–         organizacje pozarządowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

3 907 816,00 EUR

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu dostepny na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultu/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+