Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – harmonogram oceny merytorycznej

20 kwi 2017 |

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02- IP.01-14-037/17  w ramach Działania 10.1 „ Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie  10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020.

harmonogram oceny merytorycznej

Więcej informacji na temat konkursu na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+