Zmiany w regulaminie konkursu: RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany do regulaminie konkursu:  RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT,  Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’.

Aktualny regulamin oraz karta zmian są dostępne na stronie internetowej:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ – RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+