Projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 403 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Podpisane zostały umowy na 60 projektów na kwotę dofinansowania 403 mln zł. Będą one  realizowane indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą, a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych. Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.

 

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

 Dofinansowanie można uzyskać na:

kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenie warunków

dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

 

10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT

Dofinansowanie można uzyskać na: uzyskiwanie/podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego, działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym r

ozpoznania potrzeb

rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006198

 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa Dofinansowanie można uzyskać na budowę/ przebudowę lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006021
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006024
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006023
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006025

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź”.  Dofinansowanie można uzyskać na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006027
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006029
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006028
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006022

3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typ projektów – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. Dofinansowanie można uzyskać na organizację terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu w media budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego zagospodarowanie otoczenia (m.in. parkingi, zieleń).

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Dofinansowanie można uzyskać na: tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych; tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w podmiotach już istniejących; tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki (sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego).

Więcej informacji na temat wszystkich naborów w Aktualnościach oraz na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu

 Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów: instrukcja mewa2l

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+