Gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy wg NUTS2

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. nastąpił podział województwa mazowieckiego na 2 jednostki statystyczne poziomu NUTS2. Wydzielono NUTS „warszawski stołeczny” w skład którego weszło 70 gmin: m.st. Warszawa wraz z 9 okołowarszawskimi powiatami (grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz legionowskim). Podział ten będzie podstawą wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2020+

Poniżej zestawienie gmin współtworzących Warszawski Obszar Metropolitalny wg NUTS2.

Gmina Baranów

powiat grodziski

www.gmina-baranow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 5 240

Powierzchnia (km kw.): 75,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 69,6

Dochody własne per capita: 1 971,43

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 46,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 77,5

Wójt: Andrzej Kolek

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Błonie

powiat warszawski zachodni

www.blonie.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 21 356

Powierzchnia (km kw.): 85,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 249,5

Dochody własne per capita: 3 386,15

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 59,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 126,9

Burmistrz: Zenon Reszka

Zastępca burmistrza: Marek Książek

Gmina Brwinów

powiat pruszkowski

www.brwinow.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 25 744

Powierzchnia (km kw.): 69,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 371,7

Dochody własne per capita: 2 947,81

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 54,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 161,7

Burmistrz: Arkadiusz Kosiński

Zastępca burmistrza: Sławomir Walendowski

Gmina Cegłów

powiat miński

ceglow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 211

Powierzchnia (km kw.): 95,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 64,9

Dochody własne per capita: 1 334,15

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 29,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 64,4

Wójt: Marcin Uchman

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Celestynów

powiat otwocki

www.celestynow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 11 682

Powierzchnia (km kw.): 88,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 131,4

Dochody własne per capita: 1 744,72

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 37,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 93,0

Wójt: Witold Kwiatkowski

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Czosnów

powiat nowodworski

www.czosnow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 9 840

Powierzchnia (km kw.): 128,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 76,6

Dochody własne per capita: 3 701,723

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 74,5

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 136,7

Wójt: Antoni Krężlewicz

Zastępca wójta: Piotr Rutkowski

Gmina Dąbrówka

powiat wołomiński

www.dabrowka.net.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 388

Powierzchnia (km kw.): 109,2

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 73,3

Dochody własne per capita: 1 787,63

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 43,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 85,1

Wójt: Radosław Korzeniewski

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Dębe Wielkie

powiat miński

www.debewielkie.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 9 823

Powierzchnia (km kw.): 77,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 128,3

Dochody własne per capita: 1 458,07

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 55,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 91,9

Wójt: Krzysztof Kalinowski

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Dobre

powiat miński

www.debewielkie.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 027

Powierzchnia (km kw.): 124,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 48,3

Dochody własne per capita: 1 400,03

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 25,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 63,9

Wójt: Tadeusz Gałązka

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Góra Kalwaria

powiat piaseczyński

www.gorakalwaria.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 26 393

Powierzchnia (km kw.): 144,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 183,1

Dochody własne per capita: 2 339,81

Mieszkania oddane użytku (2006-2015)*: 53,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 123,8

Burmistrz: Dariusz Zieliński

Zastępca burmistrza: Jan Wysokiński

Gmina Grodzisk Mazowiecki

powiat grodziski

www.grodzisk.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 45 837

Powierzchnia (km kw.): 107,40

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 426,8

Dochody własne per capita: 2 655,78

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 98,5

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 137,5

Burmistrz: Grzegorz Benedykciński

Zastępcy burmistrza: Piotr Galiński, Tomasz Krupski

Gmina Halinów

powiat miński

www.halinow.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 15 748

Powierzchnia (km kw.): 63,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 249,6

Dochody własne per capita: 1 819,06

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 71,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 108,4

Burmistrz: Adam Ciszkowski

Zastępca burmistrza: Adam Sekmistrz

Gmina Izabelin

powiat warszawski zachodni

izabelin.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 10 521

Powierzchnia (km kw.): 65,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 161,8

Dochody własne per capita: 3 779 64

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 56,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 176,9

Wójt: Witold Malarowski

Zastępca wójta: Ryszard Haczek

 

Gmina Jabłonna

powiat legionowski

www.jablonna.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 18 638

Powierzchnia (km kw.): 64,8

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 287,6

Dochody własne per capita: 2 502,79

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 142,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 159,4

Wójt: Jarosław Chodorski

Gmina Jadów

powiat wołomiński

jadow.az.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 7 598

Powierzchnia (km kw.): 116,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 65,2

Dochody własne per capita: 1 028,86

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 21,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 66,2

Wójt:  Dariusz Stanisław Kokoszka

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Jaktorów

powiat grodziski

www.jaktorow.pl

 Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 11 965

Powierzchnia (km kw.): 55,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 216,4

Dochody własne per capita: 3 266,61

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 71,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 103,5

Wójt: Maciej Śliwerski

Zastępca wójta: Zbigniew Guzewski

Gmina Jakubów

powiat miński

jakubow.pl/

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 5 062

Powierzchnia (km kw.): 87,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 58,2

Dochody własne per capita: 1 226,24

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 30,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 69,3

Wójt: Hanna Wocial

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Józefów

powiat otwocki

www.jozefow.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 20 362

Powierzchnia (km kw.): 23,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 851,6

Dochody własne per capita: 3 180,24

Mieszkania oddane użytku (2006-2015)*: 62,5

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 177,2

Burmistrz: Stanisław Kruszewski

Zastępca burmistrza: Marek Banaszek

Gmina Kałuszyn

powiat miński

www.kaluszyn.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 5 908

Powierzchnia (km kw.): 94,4

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 62,6

Dochody własne per capita: 1 507,71

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 15,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 74,5

Wójt: Marian Soszyński

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Kampinos

powiat warszawski zachodni

www.kampinos.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 4 293

Powierzchnia (km kw.): 84,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 65,4

Dochody własne per capita: 3 577,52

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 48,5

iczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 103,2

Wójt: Monika Ciurzyńska

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Karczew

powiat otwocki

www.karczew.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 15 905

Powierzchnia (km kw.): 81,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 195,2

Dochody własne per capita: 2 388,78

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 27,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 108,7

Burmistrz: Władysław Dariusz Łokietek

Zastępca burmistrza: Bartłomiej Tkaczyk

Gmina Klembów

powiat wołomiński

www.klembow.pl Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 9 723

Powierzchnia (km kw.): 85,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 113,5

Dochody własne per capita: 1 913,08

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 44,5

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 78,6

Wójt: Rafał Mathiak

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Kobyłka

powiat wołomiński

www.kobylka.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 22 459

Powierzchnia (km kw.): 19,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 1 211,7

Dochody własne per capita: 2 350,50

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 107,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 142,2

Burmistrz: Robert Roguski

Zastępca burmistrza: Piotr Grubek

Gmina Kołbiel

powiat otwocki

www.kolbiel.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 8 176

Powierzchnia (km kw.): 106,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 76,8

Dochody własne per capita: 1 918,44

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 32,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 62,5

Wójt: Adam Budyta

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Konstancin Jeziorna

powiat piaseczyński

www.konstancinjeziorna.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 24 773

Powierzchnia (km kw.): 78,6

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 315,6

Dochody własne per capita: 4 517,84

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 43,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 166,5

Burmistrz: Kazimierz Jańczuk

Zastępca burmistrza: Ryszard Machałek

Gmina Latowicz

powiat miński

www.gmina-latowicz.pl/

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 5 461

Powierzchnia (km kw.): 114,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 47,9

Dochody własne per capita: 1 031,26

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 19,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 45,0

Wójt: Bogdan Świątek-Górski

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Legionowo

powiat legionowski

www.legionowo.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 54 132

Powierzchnia (km kw.): 13,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 998,3

Dochody własne per capita: 2 625,79

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 61,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 140,0

Prezydent: Roman Smogorzewski

Zastępca prezydenta: Piotr Zadrożny

Gmina Leoncin

powiat nowodworski

www.leoncin.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 5 548

Powierzchnia (km kw.): 158,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 35,1

Dochody własne per capita: 1 343,00

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 57,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 84,4

Wójt: Mirosław Krawczak

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Leszno

powiat warszawski zachodni

www.gminaleszno.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 10 084

Powierzchnia (km kw.): 125,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 80,6

Dochody własne per capita: 2 768,03

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 68,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 112,3

Wójt: Andrzej Cieślak

Zastępca wójta: Grzegorz Banaszkiewicz

Koordynator ZIT: Justyna Chrustna * w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Powrót

Gmina Lesznowola

powiat piaseczyński

www.lesznowola.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 25 129

Powierzchnia (km kw.): 69,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 362,6

Dochody własne per capita: 4 292,29

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 142,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 202,3

Wójt: Maria Jolanta Batycka – Wąsik

Zastępca wójta: Karolina Pichnej

Gmina Łomianki

powiat warszawski zachodni

www.lomianki.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 25 920

Powierzchnia (km kw.): 38,8

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 667,5

Dochody własne per capita: 3 575,30

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 98,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 222,0

Burmistrz: Tomasz Dąbrowski

Zastępca burmistrza: Piotr Rusiecki

Gmina Marki

powiat wołomiński

www.marki.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 31 687

Powierzchnia (km kw.): 26,2

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 1 211,7

Dochody własne per capita: 2 274,65

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 150,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 137,0

Burmistrz: Jacek Orych

Gmina Michałowice

powiat pruszkowski

www.michalowice.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 17 646

Powierzchnia (km kw.): 34,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 508,1

Dochody własne per capita: 4 498,80

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 57,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 209,5

Wójt: Krzysztof Grabka

Gmina Milanówek

powiat grodziski

www.milanowek.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 16 347

Powierzchnia (km kw.): 13,44

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 1 216,3

Dochody własne per capita: 3 325,77

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 48,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 177,1

Burmistrz: Wiesława Kwiatkowska

Gmina Mińsk Mazowiecki

powiat miński

www.minskmazowiecki.pl

Rodzaj gminy: wiejska 

Ludność ogółem (2016): 15 114

Powierzchnia (km kw.): 112,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 134,6

Dochody własne per capita: 2 254,85

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 62,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 81,1

Wójt: Antoni Janusz Piechoski

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Mińsk Mazowiecki

powiat miński

www.minsk-maz.pl

Rodzaj gminy: miejska 

Ludność ogółem (2016): 40 383

Powierzchnia (km kw.): 13,18

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 063,9

Dochody własne per capita: 2 254,85

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 77,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 110,5

Burmistrz: Marcin Jabukowski

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Mrozy

powiat miński

www.mrozy.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska 

Ludność ogółem (2016): 8 691

Powierzchnia (km kw.): 144,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 60,0

Dochody własne per capita: 1 149,78

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 10,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 64,4

Burmistrz: Dariusz Jaszczuk

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Nadarzyn

powiat pruszkowski

www.nadarzyn.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 13 103

Powierzchnia (km kw.): 73,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 178,4

Dochody własne per capita: 5 119,04

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 99,6

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 182,9

Wójt: Janusz Grzyb

Zastępca wójta: Tomasz Muchalski

Gmina Nasielsk

powiat nowodworski

www.nasielsk.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska 

Ludność ogółem (2016): 19 930

Powierzchnia (km kw.): 205,8

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 96,9

Dochody własne per capita: 1 267,16

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 38,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 85,2

Burmistrz: Bogdan Ruszkowski

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Nieporęt

powiat legionowski

www.nieporet.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 14 208

Powierzchnia (km kw.): 96,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 147,9

Dochody własne per capita: 3 401,49

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 93,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 154,6

Wójt: Sławomir Maciej Mazur

Zastępca wójta: Alicja Sokołowska

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

powiat nowodworski

www.nowydwormaz.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 28 548

Powierzchnia (km kw.): 28,2

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 1 012,0

Dochody własne per capita: 2 787,99

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 70,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 99,0

Burmistrz: Jacek Kowalski

Zastępca burmistrza: Janusz Mikuszewski

 

Gmina Osieck

powiat otwocki

www.osieck.pl

Rodzaj gminy: wiejska 

Ludność ogółem (2016): 3 564

Powierzchnia (km kw.): 68,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 52,4

Dochody własne per capita: 1 379,28

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 34,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 64,8

Wójt: Karolina Zowczak

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Otwock

powiat otwocki

www.otwock.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 44 912

Powierzchnia (km kw.): 47,31

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 949,3

Dochody własne per capita: 2 066,19

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 66,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 139,6

Prezydent: Zbigniew Szczepaniak

I wice prezydent: Piotr Stefański

Gmina Ożarów Mazowiecki

powiat warszawski zachodni

www.ozarow-mazowiecki.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 23 604

Powierzchnia (km kw.): 71,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 331,2

Dochody własne per capita: 5 294,73

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 119,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 147,9

Burmistrz: Paweł Kanclerz

Zastępca burmistrza: Dariusz Skarżyński

Gmina Piaseczno

powiat piaseczyński

piaseczno.eu

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 81 207

Powierzchnia (km kw.): 128,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 633,1

Dochody własne per capita: 3 407,04

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 123,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 175,8

Burmistrz: Zdzisław Lis

Zastępca burmistrza: Daniel Putkiewicz / Hanna Kułakowska-Michalak

Koordynator ZIT: Beata Marzęcka * w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Powrót

Gmina Piastów

powiat pruszkowski

www.piastow.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 22 731

Powierzchnia (km kw.): 5,8

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 946,4

Dochody własne per capita: 2 385,59

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 12,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 156,8

Burmistrz: Grzegorz Szuplewski

Gmina Podkowa Leśna

powiat pruszkowski

www.podkowalesna.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 3 853

Powierzchnia (km kw.): 10,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 380,4

Dochody własne per capita: 4 932,97

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 35,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 215,9

Burmistrz: Artur Tusiński

Gmina Pomiechówek

powiat nowodworski

www.pomiechowek.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 9 034

Powierzchnia (km kw.): 102,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 88,0

Dochody własne per capita: 2 102,51

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 46,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 98,8

Wójt: Dariusz Bielecki

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Poświętne

powiat wołomiński

www.ugposwietne.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 185

Powierzchnia (km kw.): 104,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 59,5

Dochody własne per capita: 798,97

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 22,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 69,5

Wójt:  Jan Andrzej Cymerman

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Prażmów

powiat piaseczyńsk

www.prazmow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 10 616

Powierzchnia (km kw.): 86,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 122,8

Dochody własne per capita: 1 979,67

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 95,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 112,1

Wójt: Sylwester Puchała

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Pruszków

powiat pruszkowski

www.piastow.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 60 866

Powierzchnia (km kw.): 19,2

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 171,8

Dochody własne per capita: 2 680,37

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 16,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 153,3

Burmistrz: Jan Starzyński

Zastępca prezydenta: Andrzej Kurzela 

Gmina Radzymin

powiat wołomiński

www.radzymin.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 26 140

Powierzchnia (km kw.): 129,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 201,9

Dochody własne per capita: 2 291,34

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 112,2

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*:1 17,8

Burmistrz: Krzysztof Chaciński 

Gmina Raszyn

powiat pruszkowski

www.raszyn.pl 

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 21 555

Powierzchnia (km kw.): 43,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 490,9

Dochody własne per capita: 3 138,01

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 35,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 207,5

Wójt: Andrzej Zaręba

Zastępca wójta: Michał Kucharski  

Gmina Serock

powiat legionowski

www.miasto.serock.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 14 287

Powierzchnia (km kw.): 110,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 129,5

Dochody własne per capita: 2 509,09

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 116,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 119,3

Burmistrz: Sylwester Sokolnicki

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Siennica

powiat miński

siennica.samorzad.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 7 457

Powierzchnia (km kw.): 110,9

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 67,3

Dochody własne per capita: 1 594,42

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 37,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 58,7

Wójt:  Grzegorz Zieliński

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Sobienie-Jeziory

powiat otwocki

www.sobieniejeziory.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 388

Powierzchnia (km kw.): 97,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 65,4

Dochody własne per capita: 1 138,80

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 28,0

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 59,8

Burmistrz: Stanisław Zygmunt Wirtek

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Stanisławów

powiat miński

www.stanislawow.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 746

Powierzchnia (km kw.): 106,4

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 63,4

Dochody własne per capita: 1 358,63

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 27,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 62,7

Wójt: Adam Sulewski

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

 

 

Gmina Stare Babice

powiat warszawski zachodni

www.stare-babice.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 18 301

Powierzchnia (km kw.): 63,4

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 288,6

Dochody własne per capita: 3 601,07

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 88,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 181,1

Wójt: Krzysztof Turek

Zastępca wójta: Marcin Zając

Gmina Strachówka

powiat wołomiński

www.strachowka.com.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 2 758

Powierzchnia (km kw.): 107,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 25,6

Dochody własne per capita: 1 098,28

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 16,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 51,5

Wójt: Piotr Orzechowski

*w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Sulejówek

powiat miński

www.sulejowek.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 19 481

Powierzchnia (km kw.): 19,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 1 009,3

Dochody własne per capita: 2 351,66

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 46,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 139,7

Burmistrz: Arkadiusz Śliwa

Zastępca burmistrza: Remigiusz Górniak

 

Gmina Tarczyn

powiat piaseczyński

www.tarczyn.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 11 378

Powierzchnia (km kw.): 114,3

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 99,6

Dochody własne per capita: 2 461,25

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 58,3

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 117,2

Burmistrz: Barbara Galicz

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Tłuszcz

powiat wołomiński

www.tluszcz.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 19 861

Powierzchnia (km kw.): 103,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 192,8

Dochody własne per capita: 1 152,54

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*:c30,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 71,2

Burmistrz: Paweł Marcin Bednarczyk

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

M.st. Warszawa

www.um.warszawa.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 1 753 977

Powierzchnia (km kw.): 517,2

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 391,0

Dochody własne per capita: 6 290,41

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 86,1

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 239,1

Prezydent: Hanna Gronkiewicz – Waltz

Zastępca prezydenta: Witold Pahl / Michał Olszewski / Renata Kaznowska / Włodzimierz Paszyński

Gmina Wiązowna

powiat otwocki

www.wiazowna.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 12 254

Powierzchnia (km kw.): 102,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 122,0

Dochody własne per capita: 2 960,91

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 98,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 141,9

Wójt: Janusz Budny

Gmina Wieliszew

powiat legionowski

www.wieliszew.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 13 151

Powierzchnia (km kw.): 106,1

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 124,0

Dochody własne per capita: 3 233,84

Mieszkania oddane do użytku (2007-2016)*: 124,4

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 142,0

Wójt: Paweł Kownacki

Zastępca wójta: Zenon Popławski

Gmina Wołomin

powiat wołomiński

wolomin.org

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 51 774

Powierzchnia (km kw.): 61,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 839,7

Dochody własne per capita: 1 898,52

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 34,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 126,5

Burmistrz: Elżbieta Radwan

Zastępca burmistrza: Edyta Zbieć

Gmina Zakroczym

powiat nowodworski

www.zakroczym.pl

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ludność ogółem (2016): 6 124

Powierzchnia (km kw.): 71,7

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 85,4

Dochody własne per capita: 2 194,60

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 22,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 83,9

Burmistrz: Artur Ciecierski

* w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Ząbki

powiat wołomiński

www.zabki.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 34 784

Powierzchnia (km kw.): 11,0

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 3 167,9

Dochody własne per capita: 2 265,74

Mieszkania oddane użytku (2006-2015)*: 170,7

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 154,8

Burmistrz: Robert Perkowski

Zastępca burmistrza: Artur Murawski

Gmina Zielonka

powiat wołomiński

www.zielonka.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2016): 17 499

Powierzchnia (km kw.): 79,5

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 220,2

Dochody własne per capita: 2 428,90

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 46,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 158,9

Burmistrz: Grzegorz Dudzik

Zastępca burmistrza: Adam Kot

Gmina Żabia Wola

powiat grodziski

www.zabiawola.pl

Rodzaj gminy: wiejska

Ludność ogółem (2016): 8 405

Powierzchnia (km kw.): 105,4

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 79,7

Dochody własne per capita: 2 714,68

Mieszkania oddane użytku (2007-2016)*: 125,8

Liczba podmiotów gospodarczych (2016)*: 120,8

Wójt: Halina Wawruch * w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Gmina Żyrardów

powiat żyrardowski

www.zyrardow.pl

Rodzaj gminy: miejska

Ludność ogółem (2015): 40 652

Powierzchnia (km kw.): 14,35

Gęstość zaludnienia (osób/km2): 2 833

Dochody własne per capita: 2 071,66

Mieszkania oddane użytku (2006-2015)*: 35,9

Liczba podmiotów gospodarczych (2015)*: 130

Prezydent: Wojciech Jasiński

Zastępca prezydenta: Dariusz Kaczanowski

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+