Działania

Start pierwszych naborów wniosków

Po raz pierwszy m.st. Warszawa oraz 39 podwarszawskich gmin mogą razem pozyskiwać środki  z funduszy europejskich na realizację wspólnych projektów. Jest to szansa dla gmin funkcjonalnie powiązanych z Warszawą na realizację przedsięwzięć, które wpisują się w gminne potrzeby, a zarazem potrzeby całego obszaru funkcjonalnego. Wszystkie samorządy gminne (a dla części alokacji także inne podmioty) z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogły aplikować w ogłoszonej pierwszej turze konkursów. Liderem partnerstwa w celu realizacji instrumentu ZIT jest m.st. Warszawa, które po uzyskaniu desygnacji w zakresie tego instrumentu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli stało się podmiotem współuczestniczącym w systemie regionalnego programowania i wydatkowania funduszy unijnych. Od lutego 2016 roku gminy współtworzące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, a także wybrane podmioty prowadzące działalność na ich terenie, miały możliwość ubiegania się o środki w ramach konkursów:

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Kwota do rozdysponowania: 14,4 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Nabór trwał: 29.02.-30.03.2016 r. Wpłynęło 61 wniosków (wartość dofinansowania: ponad 79 mln zł) – 21 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej – 7 wniosków otrzyma dofinansowanie w wysokości 4,7 mln zł

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006198

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa Kwota do rozdysponowania w ogłoszonym konkursie: 185,9 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na budowę/ przebudowę lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Nabór trwał: 29.02.-29.07.2016 r. Wpłyneło 14 wniosków (wartość dofinansowania: ok. 250 mln zł); – 14 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej – 13 wniosków otrzyma dofinansowanie w wysokości 241,1 mln zł

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006021
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006024
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006023
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006025

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź” Kwota do rozdysponowania w ogłoszonym konkursie: 64,9 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”. Nabór trwał: 31.03.- 29.07.2016 r. Wpłynęło 13 wniosków (wartość dofinansowania: ok. 59 mln zł); – 13 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej – 13 wniosków otrzyma dofinansowanie w wysokości 59 mln zł

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006027
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006029
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006028
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7006022

3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typ projektów – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Kwota do rozdysponowania w ogłoszonym konkursie: 21,4 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na organizację terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu w media budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego zagospodarowanie otoczenia (m.in. parkingi, zieleń). Nabór projektów trwał: 09.04 – 18.07.2016 r. Wpłyną 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Kwota do rozdysponowania: 4,8 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na: uzyskiwanie/podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego. Nabór trwał: 30.05. – 20.06.2016 r. Wpłynęło 10 wniosków (wartość dofin. powyżej 7 mln zł) – 5 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej – 4 wnioski otrzymają dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Kwota do rozdysponowania w konkursie: 18,9 mln zł Dofinansowanie można uzyskać na: tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych; tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w podmiotach już istniejących; tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki (sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego) Nabór trwał: 29.08. – 19.09.2016 Wpłynęło 56 wniosków (wartość dofinansowania ok. 85 mln zł) – 30 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej

Więcej informacji na temat wszystkich naborów w Aktualnościach oraz na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu

 Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów: instrukcja mewa2l

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+