Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

19 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

W Zielonce powstanie podziemny parking „Parkuj i Jedź”, który będzie dużym wsparciem dla mieszkańców dojeżdżających codziennie do pracy w Warszawie. Parking zlokalizowany będzie między ulicą Kolejową oraz Abramskiego, czyli w okolicy Dworca PKP oraz autobusów odjeżdżających w kierunku stolicy. Korzystanie z komunikacji zbiorowej na tej trasie to oszczędność czasu i pieniędzy, dlatego stanowi atrakcyjną alternatywę dla samochodu. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji 86 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam również 24 miejsca dla rowerów. Obiekt zostanie podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 13 lutego 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Pani  Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Pan Grzegorz Dudzik Burmistrz Miasta Zielonka.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce”

Beneficjent: Miasto Zielonka

Całkowita wartość projektu: 8 145 823,31 zł

Kwota dofinansowania: 7 213 202,08 zł (6 483 777,15 zł z UE oraz 729 424,93 zł z budżetu państwa)
Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej na stronach:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/12-mln-zl-z-ue-na-parking-w-zielonce-i-termomodernizacje-budynkow-w-gminie-malkinia-gorna-oraz-jablonnie/

http://www.zielonka.pl/aktualnosc-2412-umowa_na_budowe_parkuj_i_jedz_w.html

15 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Metropolia warszawska wspólnie przeciwdziała zanieczyszczeniom powietrza Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą jest wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania.

Wszystkie wspólne działania pokazują wyraźnie – metropolia działa. Wiele realizowanych przez nas inwestycji dotyczy różnych gałęzi transportu. To m.in. nowe parkingi P+R czy trasy rowerowe. W ten sposób poprawiamy nie tylko komfort życia i dojazdów naszych mieszkańców, ale dbamy również o czystość powietrza. Wspieramy naszych mieszkańców także bezpośrednio. Dofinansowujemy inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy systemy odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że te solidarne działania i współpraca pozwolą nam osiągnąć sukces w walce z zanieczyszczeniami powietrza – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zdecydowana większość spośród 39 gmin współtworzących metropolię warszawską zdecydowała się na realizację programu wsparcia mieszkańców w prowadzeniu inwestycji polegających na modernizacji i/lub wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Blisko połowa z nich przeznacza na ten cel środki z własnego budżetu. Pozostałe gminy środki pozyskują z takich źródeł jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy unijnych.

Legionowo od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Już trzy lata temu zaczęliśmy z budżetu miasta finansować wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Udało nam się wymienić ich ponad 200, czyli 20% wszystkich kotłów na terenie miasta. Oprócz nowego pieca, finansujemy także podłączenie nieruchomości do gazu – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa. – Budujemy parkingi w systemie P+R, zachęcając do korzystania z transportu publicznego, właśnie otworzyliśmy pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo od stycznia funkcjonuje EKO patrol, który nie tylko kontroluje czym palą w piecach nasi mieszkańcy, ale także przede wszystkim edukuje i uświadamia problem jakości powietrza – dodaje.

Nasza gmina to na co dzień płuca Warszawy. Należy zaznaczyć, że jej powierzchnię aż w 80% pokrywa Kampinoski Park Narodowy. Dodatkowo wszyscy nasi mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej. Problem przyłączeń do sieci jest jednak ekonomia. Trzeba również dopłacać różnicę do kosztów eksploatacji pomiędzy węglem a gazem – zaznacza Witold Malarowski, wójt Gminy Izabelin.

Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać dofinansowania pokrywające od 25% do nawet 80% kosztów inwestycji. Oprócz wsparcia wymiany pieców na paliwa stałe (np. węgiel) na bardziej ekologiczne gazowe, gminy finansują także projekty polegające na montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) np. pompy ciepła czy układy solarne. Szczegóły dotyczące wysokości oraz form wsparcia dostępne są w urzędach oraz na stronach internetowych gmin.

Cały czas unowocześniamy i usprawniamy naszą sieć ciepłowniczą, a naszym mieszkańcom oferujemy również wsparcie przy wymianie pieców. Staramy się jak najszybciej modernizować energetycznie tkankę mieszkaniową – mówi Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa i dodaje – Na wniosek mieszkańców intensyfikujemy także działania monitoringowe. W naszych przedszkolach, podobnie jak w Warszawie, zainstalowaliśmy oczyszczacze powietrza. Mieszkańcy widzą i zgłaszają problemy – współpracujemy.

Pod koniec 2017 roku zainstalowaliśmy 30 czujników smogu na terenie całej gminy Piaseczno, na bieżąco monitorujących stan powietrza, który na żywo śledzić można w internecie. Wzmocniliśmy równocześnie działania kontrolne straży miejskiej, której funkcjonariusze zostali przeszkoleni i wyposażeni w zestawy do pobierania próbek popiołów z pieców węglowych. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy też program dofinansowania wymiany systemu ogrzewania oraz zakup instalacji solarnych i pomp ciepła – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Współdziałanie od początku

W marcu 2016 r. Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie zaapelowały do władz województwa mazowieckiego o podjęcie uchwały, która umożliwiłaby wdrożenie narzędzi przewidzianych przez tzw. ustawę antysmogową (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593). Takie działanie miało na celu przyspieszenie prac nad regionalnym dokumentem określającym zasady walki z zanieczyszczeniami powietrza i źródłami niskiej emisji. W połowie listopada 2017 r. na Mazowszu weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami z użytkowania mają być stopniowo wykluczane kotły najniższych klas spalania i instalacje pozaklasowe. To kompromis pomiędzy dążeniem do poprawy jakości powietrza, a kosztami ekonomicznymi wprowadzenia całkowitego zakazu spalania paliw stałych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla poprawy jakości powietrza

Aby nastąpiła realna poprawa jakości powietrza konieczne są również zmiany codziennych przyzwyczajeń mieszkańców. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o zastąpieniu używania samochodu korzystaniem z komunikacji zbiorowej, gminy metropolii prowadzą program rozbudowy sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, a także inwestują w spójną infrastrukturę rowerową.

Gminy metropolii otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na budowę 28 takich parkingów, a docelowo ma być ich ponad 40. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom metropolii w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej podpisały umowy o dofinansowanie z UE na budowę 340 km tras. Konkurs na kolejne kilometry niebawem zostanie rozstrzygnięty. Planowana jest budowa łącznie około 1,1 km tras rowerowych. Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

Metropolia działa

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. ZIT metropolii warszawskiej tworzą m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów. Realizujemy wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy projekty z zakresu e-usług. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego są 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%.

13 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu w ramach ZIT przy stacji kolejowej PKP powstaną kolejne dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Gmina Jaktorów otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020.

Parkingi to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru  Funkcjonalnego. Powstaną przy ul. Warszawskiej, w rejonie NZOZ w Jaktorowie i przy ul. Pomorskiej wzdłuż pasa kolejowego po południowej stronie torów. Łącznie wybudowanych zostanie 199 miejsc parkingowych, z czego 12 przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.

Poza tym powstanie 146 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z wiatami oraz ciągi pieszo-jezdne. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także kompleksowy system monitoringu obejmujący parkingi P&R w Jaktorowie i Międzyborowie. Jego głównym elementem będzie Centrum  Monitorowania zlokalizowane w budynku Straży Gminnej. Ponadto projekt zakłada również odwodnienie terenu, wykonanie infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia.

Tytuł projektu: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów

Beneficjent: Gmina Jaktorów

Całkowita wartość projektu: 8 878 549,97 zł

Kwota dofinansowania: 7 012 599,98 zł

Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej informacji:

Ponad 7 mln z UE na kolejne parkingi w Jaktorowie

06 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Legionowo kontynuuje walkę o zdrowe powietrze. Zachęcając do korzystania z transportu publicznego, miasto wybudowało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy stacji kolejowej Piaski dwa parkingi „Parkuj i jedź”.

Parkingi P+R przy stacji PKP Legionowo Piaski dysponują 223 miejscami postojowymi dla samochodów i 70 miejscami dla rowerów. Szlabany otwierają się przy najechaniu samochodem przed szlaban dla danego kierunku jazdy. By zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom zainstalowano dwie kamery wizyjne monitorujące na bieżąco i dwie kamery sczytujące tablice rejestracyjne. Na tym terenie znajduje się również ogólnodostępna stacja do ładowania samochodów elektrycznych wyposażona w 2 gniazda o mocy 2x11kW (w zależności od baterii danego pojazdu, pełne ładowanie odbywa się od 2 do 4,5 godzin)

> Teren parkingów jest ogrodzony i obsadzony drzewami, krzewami i kwiatami odpowiednich gatunków, a wody opadowe i roztopowe odprowadzone są z parkingów poprzez kanalizację deszczową. Zamontowano również tablice informacyjne, regulaminy korzystania z parkingów oraz energooszczędne oświetlenie w technologii LED.

 

31 sty 2018 | Administrator m.st Warszawa

Startują kolejne projekty wpływające na zmniejszanie poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnienie transportu w metropolii warszawskiej. Samorządy pozyskają dodatkowe 23 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstanie 8 obiektów zapewniających 961 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 335 miejsc dla rowerów. 30 stycznia br. Gmina Michałowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Do zawarcia umów przygotowują się również miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz gmina Jaktorów.

Samorządy zaangażowane w rozwój metropolii warszawskiej prowadzą działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach drugiego konkursu wybrano do realizacji 5 projektów, dzięki którym zostanie poszerzona metropolitalna sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych parkingów w podwarszawskich miastach Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz w gminach Michałowice i Jaktorów. Dostępność nowoczesnych parkingów „Parkuj i Jedź” w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść również dla miasta stołecznego – przekonuje Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Stworzenie mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na obiektach „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy – dodaje. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

Jest to już kolejny krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto pierwszy konkurs, w ramach którego wyłoniono projekty, które przewidywały budowę/ przebudowę 27 obiektów zapewniających 2 697 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 1133 dla miejsc dla rowerów. Kilka obiektów, m.in. w Jaktorowie, Radzyminie i Wołominie już zostało oddanych mieszkańcom do użytkowania.

26 sty 2018 | Administrator m.st Warszawa
Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Termin, od którego można składać wnioski

 

od dnia 28 lutego 2018  roku
Termin, do którego można składać wnioski

 

17 maja 2018 roku do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Październik 2018 roku.
Miejsce składania wniosków 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:–         JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;

–         podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których ww. JST są organem założycielskim.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 953 907,00 EUR

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, jest dostępny na stronie:

2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18

26 sty 2018 | Administrator m.st Warszawa
Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Termin, od którego można składać wnioski

 

od dnia 28 lutego 2018  roku
Termin, do którego można składać wnioski

 

16 maja 2018 roku do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Październik 2018 roku.
Miejsce składania wniosków

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:–         JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;

–         jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

–         spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;

–         uczelnie wyższe;

–         instytucje kultury;

–         organizacje pozarządowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

3 907 816,00 EUR

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu dostepny na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultu/

25 sty 2018 | Administrator m.st Warszawa

W dniu 9.01.2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w zakresie akceptacji zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dokumentu. Ministerstwo Rozwoju również pozytywnie zaopiniowało zaktualizowany dokument. Aktualizacja obejmowała przede wszystkim:

  • Wykreślenie projektu Kalkulator wartości nieruchomości (E-wycena) oraz wprowadzenie w jego miejsce naborów konkursowych w ramach poddziałania 2.1.2 (e-usługi);
  • Aktualizację opisów pozostałych projektów pozakonkursowych wynikającą z postępu prac nad ich przygotowaniem.
  • Aktualizację wartości wskaźników wynikającą zarówno z ww. przesunięć alokacji jak i wcześniej zgłaszanych wniosków o zmianę zapisów RPO WM, które były przedmiotem obrad KM RPO WM;
  • Dostosowanie zapisów Strategii ZIT do zapisów dokumentów programowych (RPO WM, SZOOP).

Zaktualizowany dokument jest dostępny tu:

 Strategia ZIT WOF 2014-2020

 

03 sty 2018 | Administrator m.st Warszawa

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne — Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rundy rewizji wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE. W związku z nowym podziałem Urząd Statystyczny w Warszawie wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy przygotował pierwszą edycję publikacji obrazującej sytuację społeczno-gospodarczą regionu warszawskiego stołecznego. Jednocześnie w związku ze wzrostem znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej oraz z działaniami podejmowanymi na rzecz zintegrowanego rozwoju, w niniejszej publikacji zaprezentowano również wskaźniki dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należą gminy, w których realizowany jest instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystyki publicznej oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie powierzchni geodezyjnej i kierunków wykorzystania.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY W 2016 R.

 

29 gru 2017 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 12 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 10 wniosków, natomiast 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Więcej informacji na stronie konkursu:

Konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+