Autor: Edyta Pietr

Wpisy autora Edyta Pietr:

09 mar 2017 | Edyta Pietr

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Pan Michał Olszewski, gościł dziś  samorządowców współtworzących metropolię warszawską. Wspólna inicjatywa jest kolejnym krytycznym głosem dotyczącym poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Uczestnicy spotkania podpisali deklarację, w której kategoryczne zażądali wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Deklaracja  została podpisana jako podsumowanie licznych dyskusji, spotkań, „burz mózgów”, które odbywały się w ciągu ostatnich tygodni. Jest jednocześnie formą zebrania i podsumowania licznych stanowisk rad gmin – tak, aby pojedyncze głosy poszczególnych samorządów nie pozostały niezauważone, aby miały większą siłę. #MetropoliaDziala #NICoNASbezNAS

Deklaracja 09.03.2017 EWL_0543 EWL_0571 EWL_0589 EWL_0603

09 lut 2017 | Edyta Pietr

Gospodarze gmin z województwa mazowieckiego wyrazili sprzeciw wobec braku konsultacji tak fundamentalnej zmiany dla mieszkańców gmin, jaką jest projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Jedną z form konsultacji, o których zadecydowały gminy są referenda lokalne.

Apel do wojewody mazowieckiego podpisali m.in.: Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa, Robert Makowski, zastępca burmistrza Wołomina oraz przedstawiciele Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Nowego Dworu Mazowieckiego, powiatu legionowskiego, Grodziska Mazowieckiego, Karczewa, powiatu Otwockiego, Wiązownej, Leszna.

dsc_9155_5

Mieszkańcy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się o zmianie, która ich bezpośrednio dotyczy – mówił Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy. – Współpraca metropolitarna prowadzona jest od kilku lat, jest ona systematycznie rozwijana, dotyczy bardzo wielu sfer życia, co nie pokrywa się z uzasadnieniem do projektu ustawy poselskiej. Nie ma w nim słowa o mechanizmach współpracy metropolitarnej, które funkcjonują.

We wtorek radni zdecydowali o referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą lub nie przyłączenia do Warszawy – mówił Artur Trusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. Natomiast radni Legionowa będą dziś glosować nad wnioskiem o referendum.

Rozpoczęty proces legislacji ustawy o ustroju stolicy nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania w referendum swoją wolę w istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę samorządową. Propozycja zawarta w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy będzie niewątpliwie wpływała na więzi łączące mieszkańców Warszawy w jej obecnych granicach. Prawo do decydowania w drodze referendum jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, które zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 170 Konstytucji RP).

Referendum warszawskie 
W poniedziałek, 6 lutego radni stolicy podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju Warszawy. Referendum planowane jest 26 marca br. i związane jest z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju stolicy. Pytanie w referendum będzie brzmiało: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”.

Konsekwencje planowanych zmianach ustroju m.st. Warszawy
Zgodnie z poselskim projektem ustawy o ustroju stolicy, prezydent Warszawy byłby wybierany przez mieszkańców okolicznych gmin, natomiast mieszkańcy Warszawy nie będą mieli wpływu na to, kto zostanie wybrany na burmistrza w okolicznych miastach. O sprawach stolicy będą decydować ci, którzy w niej nie mieszkają. W konsekwencji wstrzymana zostanie budowa metra na Pragę, Targówek, Wolę, Bemowo, tramwaju na Białołękę, Wilanów, Gocław. Drastycznie będą musiały zostać podniesione ceny biletów transportu miejskiego. Dojdzie do ograniczenie budowy żłobków, szkół i przedszkoli na terenie naszego miasta. Poselski projekt ustawy o ustroju Warszawy pokazuje, że szereg ważnych dla mieszkańców zadań będzie przenoszona między urzędami – m.in. pozwolenia na budowę, sprawy geodezyjne, rejestracja bezrobotnych – najbardziej uderzy to w ościenne gminy, które szereg usług i zadań mają obecnie na swoim poziomie. Dojdzie kolejny szczebel zarządzania – np. w Warszawie będą trzy różne administracje. Nie wiadomo, ile by kosztowała nowa metropolia i kto pokryje koszty nowych zadań.

Warszawa i cała metropolia warszawska jest już symbolem sukcesu rozwoju
Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Dlatego też argument konieczności zmiany ustrojowej z uwagi na słaby rozwój jest nieprawdziwy.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami metropolii warszawskiej zawarła porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy, szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. To właśnie na jej podstawie realizujemy m.in. inwestycje w parkingi P+R (60 mln zł ze środków unijnych), trasy rowerowe (ponad 300 km dróg rowerowych za 240 mln zł ze środków UE) czy wspólną promocję gospodarczą firm. Połączony system transportowy działa już od 2008 r. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%.

06 lut 2017 | Edyta Pietr

Prezydent m.st. Warszawy oraz przedstawiciele gmin współtworzących z m.st. Warszawą  metropolię warszawską podpisali apel o wycofanie projektu ustawy o ustroju Warszawy.

Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny.

16463027_1354984237895231_4170240995178658509_o 16402560_1354984234561898_8735071022745553649_o 16487028_1354984267895228_3133174469660679438_o 16422424_1354984227895232_400814762234670814_o

Fot. R.Motyl

24 maj 2016 | Edyta Pietr

Londyn ->> Wielki Londyn – rozwój metropolii w europie zachodniej

Dr inż. arch. Agnieszka Zimnicka prezentuje doświadczenia londyńskie w kontekście Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: współpraca międzygminna w obszarze wielkiego Londynu: terytorialna, w ramach administracji Wielkiego Londynu oraz zadaniowa w ramach obowiązku współpracy określonej w Ustawie o Lokaliźmie (The Localism Bill). 20160524_155039

Co znajdziemy w strategii rozwoju przestrzennego Wielkiego Londynu? 20160524_155317

Inspiracje prelegentki dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego…a może również dla WOF:

20160524_161513

24 maj 2016 | Edyta Pietr

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego świętuje 10. lecie. Z tej okazji zorganizowano konferencję „Instrument ZIT jako ponadlokalne narzędzie rozwoju”. Jesteśmy tu, słuchamy, notujemy, wyciągamy wnioski.

W ramach wstępu: u kogo jesteśmy gośćmi?

baner

Metropolia szczecińska znajduje się w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Układ i tożsamość aglomeracji są wynikiem długotrwałych procesów społeczno-gospodarczych, sięgających jeszcze do czasów, gdy Odra stanowiła najważniejszy szlak handlowy Pomorza. Szczecin – dawna stolica książęcego Pomorza, jest głównym ośrodkiem miejskim aglomeracji rozlokowanej na pobliskich nizinach i pasmach morenowych wzgórz. Wokół Szczecina rozłożyły się miasta i wsie historycznie, geograficznie, funkcjonalnie, gospodarczo i kulturowo i nim powiązane, które tworzą Szczeciński Obszar Metropolitalny: Goleniów, Gryfino, Police, Stargard, Świnoujście i wiele innych. Także liczne miejscowości po niemieckiej stronie granicy, znajdujące się w obrębie krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii, chociaż formalnie nie stanowią części SOM, wchodzą w skład trans granicznej metropolii.

Początek współpracy samorządów w tym regionie datuje się na rok 2005. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podejmuje i koordynuje działania w sferach transportu i komunikacji, rewitalizacji, renowacji, ochrony środowiska, podnoszenia jakości życia inwestycji infrastrukturalnych itp.

Tu jest pięknie, zobaczcie sami: https://www.youtube.com/watch?v=6YpRqkvBBc0

O czym rozmawiamy?

Pan Michał Ptaszyński – Zastępca Dyrektora w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju – omówił status związany z wdrażaniem ZIT w Polsce:

– Zaopiniowano 21 z 24 Strategii ZIT. Czekamy na Kołobrzeg – Koszalin – Białogard, Bydgoszcz – Toruń i Rzeszów
– Sukcesywnie uruchamiane są kolejne konkursy, przede wszystkim w działaniach współfinansowanych z EFS
– Pierwsze rozstrzygnięte konkursy w RIT Subregionu Zachodniego (Rybnik)
– Konieczne przyśpieszenie we wdrażaniu instrumentu ZIT, w kontekście „Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020
– IZ RPO wspólnie z IP ZIT powinny czuwać wspólnie nad prawidłowym przebiegiem konkursów – unikać ich przekładania i anulowania.

Pan Michał Ptaszyński – Zastępca Dyrektora w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju – wskazał projekty komplementarne POIiŚ .

IMAG0333

Pani Justyna Potiopa, która na co dzień „opiekuje” się projektem POPT 2014-2020 dedykowanym związkom ZIT, pokazała statystki jak poszczególne ZITy w Polsce wykorzystują środki.

IMAG0347

23 lut 2015 | Edyta Pietr

Zachęcam do zapoznania się z bazą zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych dostępnych dla samorządu m.st. Warszawy, a także informację o innych otwartych liniach dotacyjnych.
Tabela z zestawieniem jest dostępna tu: 20.02.2015

02 lut 2015 | Edyta Pietr

Zachęcam do zapoznania się z bazą zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych dostępnych dla samorządu m.st. Warszawy, a także informację o innych otwartych liniach dotacyjnych.
Tabela z zestawieniem jest dostępna tu: 30.01.2015

26 sty 2015 | Edyta Pietr

Mazowsze posiada duże dysproporcje przestrzenne w rozwoju społeczno-gospodarczym (PKB do średniej krajowej dla: Warszawy 301%, subregionu ostrołęcko-siedleckiego 76,1%). Warszawa jest centrum polityczno-gospodarczym kraju, a także węzłem komunikacyjnym o znaczeniu europejskim, w którym nawarstwiają się konflikty przestrzenne. Problemem regionu jest także słaba dostępność transportowa obszarów poza obszarem funkcjonalnym Warszawy oraz występujący na nich utrudniony dostęp do usług lub ich niska jakość.
Politykę terytorialną oparto na realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego.
Zaproponowane w ZIT wsparcie pozwoli na wzmocnienie potencjałów rozwojowych i wzrost konkurencyjności obszaru, na którym będą one realizowane. Ponadto wpisują się one w założenia polityki regionalnej dla Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) bieguna wzrostu, przedstawionej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego w rozdziale 4.3. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wersja z 18 grudnia 2014 r., RPO WM 2014-2020 -18 12 2014

26 sty 2015 | Edyta Pietr

Zachęcam do zapoznania się z bazą zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych dostępnych dla samorządu m.st. Warszawy, a także informację o innych otwartych liniach dotacyjnych.
Tabela z zestawieniem jest dostępna tu: 23 01 2015

17 lis 2014 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Potencjały i Wyzwania Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Potencjały i wyzwania OMW

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.

Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.

Do badania wykorzystano następujące metody: desk research, badania terenowe, analizy statystyczne, panele ekspertów, badanie CATI1, badanie CAWI2 oraz wywiady pogłębione typu IDI. Przeprowadzone badania odnosiły się do kilku skal przestrzennych. Oprócz badania Obszaru Metropolitalnego Warszawy uwzględniono również skalę Warszawa – otoczenie, a także porównania krajowe. Istotnym aspektem realizowanego badania był również kontekst międzynarodowy, szczególnie ocena Warszawy jako międzynarodowej metropolii.

„Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy” jest elementem procesu myślenia strategicznego, służy określeniu priorytetowych działań mających na celu integrację i wsparcie zarządzania obszarem. Stanowi podstawę dla władz samorządowych do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+