Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Alina Opyd

Wpisy autora Alina Opyd:

28 kwi 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20-2

Lista projektów znajduje się tu: lista-projektow-4.3.2.-107

Poniżej link do strony internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-04-03-02-ip-01-14-107-20-2/

28 kwi 2021 | Alina Opyd
27 kwi 2021 | Alina Opyd

Zaktualizowano regulamin konkursu w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21.

Aktualny regulamin znajduje się tu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

20 kwi 2021 | Alina Opyd

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (MFiPR/2014-2020/23(06)). Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiana Wytycznych polega na wprowadzeniu nowych zasad rozliczania kosztów opieki nad dziećmi dla lat trzech (stosowanie stawek jednostkowych). Nowa wersja Wytycznych będzie stosowana od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Informacja znajduje się również na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/

Dokumenty: Przekazanie Wytycznych rynku pracy do IZ RPO

Wytyczne w obszarze rynku pracy_zmiana żłobki_do podpisu

Zestawienie uwag do Wytycznych rynku pracy

31 mar 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20.  Link: lista-projektow

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-04-03-02-ip-01-14-107-20-2/

Przewiduje się zwiększenie alokacji konkursu do wysokości dostępnych środków w podziałaniu 4.3.2.

26 mar 2021 | Alina Opyd

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20: Baza umów 8.3.2-20_26.03.2021

 

11 mar 2021 | Alina Opyd

Rozpoczęły się konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Konsultacje trwają od 10 marca 14 kwietnia. Z projektem programu można zapoznać się na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/ na której znajduje się również formularz do zgłaszania uwag.

04 mar 2021 | Alina Opyd

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2020/11/lista-projektow-pozytywnie-ocenionych-na-etapie-oceny-formalnej.pdf

Harmonogram oceny merytorycznej znajduje się w poniższym linku: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2020/11/harmonogram-oceny-merytorycznej-8.3.2.pdf

26 lut 2021 | Alina Opyd

W dniu 26.02.2021.r ogłoszony został konkurs w ramach Działania 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiający wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.
Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący szkołę podstawową będący JST funkcjonującą w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
Termin składania wniosków: 26.03-30.04.2021.
Pula środków: 1 500 000 euro (6 835 000 zł).
Informacje o konkursie dostępne są na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

04 lut 2021 | Alina Opyd

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 8 złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 wniosków, natomiast 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Link do strony konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-04-03-02-ip-01-14-107-20-2/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+