02 mar 2016 | Administrator m.st Warszawa

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16

Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Termin, od którego można składać wnioski od 31 marca 2016 roku
Termin, do którego można składać wnioski 30 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i Jedź”.

Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 15 000 000,00 euro (64 915 500,00 zł[1])
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typ-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-zit-parkingi-parkuj-i-jedz.html oraz portalu Funduszy Europejskich:www.funduszeeuropejskie.gov.pl[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,3277 PLN.
26 lut 2016 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna wramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca ZIT wyliczyła średnią szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, niezbędną do oceny kryterium dostępu nr 12 „Działania projektowe dotyczą uczniów i nauczycieli szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego planowanego do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT, w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki edukacyjne”.

Odpowiednie wyliczenia zostały wyliczone na podstawie ogólnodostępnych danych prezentowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a średnie wartości wyników przedstawiają średnią ważoną arytmetyczną wyników z poszczególnych egzaminów dla szkół, gdzie wagę stanowi liczba uczniów przystępujących w danej szkole do egzaminu.

Z uwagi na powyższe średnie wyniki egzaminów zewnętrznych dla Obszaru Funkcjonalnego prezentują się następująco:

Szkoła podstawowa (egzamin 6-klasisty):
Język polski – 80,2054847645429%
Matematyka – 70,1512167057319%
Języki obce – 86,8154272320477%

Gimnazjum:
Język polski – 70,8335186348915%
Przedmioty humanistyczne – 69,1608023199613%
Matematyka – 57,2489969546092%
Przedmioty przyrodnicze – 57,0781015900633%
Języki obce – 77,4273756531837%

Szkoła średnia (matura):
Język polski – 64,7287978648074%
Matematyka – 56,5613461852638%
Języki obce – 79,5280170064319%

Ponadto Instytucja Pośrednicząca ZIT opracowała załącznik „Arkusz kalkulacyjny z danymi źródłowymi oraz dokonanymi operacjami matematycznymi” – średnie wyniki egzaminów zewnętrznych WOF dla poszczególnych szkół.

Więcej informacji:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/glowna/komunikat-informujacy-wnioskodawcow-o-referencyjnych-wartosciach-wynikow-egzaminow.html

Strona 72 z 86« Pierwsza...102030...7071727374...80...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+