26 lut 2016 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna wramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca ZIT wyliczyła średnią szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, niezbędną do oceny kryterium dostępu nr 12 „Działania projektowe dotyczą uczniów i nauczycieli szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego planowanego do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT, w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki edukacyjne”.

Odpowiednie wyliczenia zostały wyliczone na podstawie ogólnodostępnych danych prezentowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a średnie wartości wyników przedstawiają średnią ważoną arytmetyczną wyników z poszczególnych egzaminów dla szkół, gdzie wagę stanowi liczba uczniów przystępujących w danej szkole do egzaminu.

Z uwagi na powyższe średnie wyniki egzaminów zewnętrznych dla Obszaru Funkcjonalnego prezentują się następująco:

Szkoła podstawowa (egzamin 6-klasisty):
Język polski – 80,2054847645429%
Matematyka – 70,1512167057319%
Języki obce – 86,8154272320477%

Gimnazjum:
Język polski – 70,8335186348915%
Przedmioty humanistyczne – 69,1608023199613%
Matematyka – 57,2489969546092%
Przedmioty przyrodnicze – 57,0781015900633%
Języki obce – 77,4273756531837%

Szkoła średnia (matura):
Język polski – 64,7287978648074%
Matematyka – 56,5613461852638%
Języki obce – 79,5280170064319%

Ponadto Instytucja Pośrednicząca ZIT opracowała załącznik „Arkusz kalkulacyjny z danymi źródłowymi oraz dokonanymi operacjami matematycznymi” – średnie wyniki egzaminów zewnętrznych WOF dla poszczególnych szkół.

Więcej informacji:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/glowna/komunikat-informujacy-wnioskodawcow-o-referencyjnych-wartosciach-wynikow-egzaminow.html

25 lut 2016 | Administrator m.st Warszawa

Pomóż nam w aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych! Do dnia 10.03.2016 trwają odbędą się konsultacje społeczne nowych „standardów rowerowych”, które stanowią aktualizację dokumentu przygotowanego i przyjętego 6 lat temu.

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” zostały wprowadzone 4 września 2009 r. zarządzeniem pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wówczas było to rewolucyjne opracowanie – wprowadziło m. in. obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej, odpowiednich szerokości tras, promieni skrętów, skrajni rowerowej. Uregulowało również zasady prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy drogi – dzięki temu na mniej ruchliwych ulicach zamiast wydzielonych dróg dla rowerów pojawiają się pasy i kontrapasy rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu. Od tego czasu w Warszawie powstało 250 km nowych, asfaltowych tras (to już ponad połowa wszystkich), stanęło też kilka tysięcy wygodnych stojaków typu „U” (wcześniej popularne były raczej „wyrwikółka”).

Dziś, po ponad 6 latach od uchwalenia „Standardów”, wymagają one aktualizacji. Część zapisów wraz z rozwojem sieci straciła na aktualności, zaś niektórych regulacji brakuje w „Standardach”. Przede wszystkim jednak, konieczne jest dostosowanie dokumentu do znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do Prawa o ruchu drogowym, wprowadzających m. in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, sierżantów czy kontraruchu. Standardy będą dotyczyły również tras rowerowych budowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na podstawie umowy z dnia 02.12.2015 roku Wykonawca, firma ViaVistula z Krakowa przygotowała projekt nowej wersji Standardów – znajduje się tu:

http://www.rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/konsultujemy-standardy-rowerowe

Teraz chcemy, aby na temat projektu nowych Standardów wypowiedzieli się sami mieszkańcy. Od dnia 18.02. do 10.03. trwają konsultacje społeczne projektowanej wersji dokumentu. W ramach konsultacji społecznych, zorganizujemy dwa spotkania konsultacyjne. Uwagi będzie można też składać pisemnie i elektronicznie do dnia 10.03. włącznie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – Standardy będą podstawą rozwoju tras rowerowych na kolejne lata, m.in. przy opracowywaniu projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na rozwój sieci rowerowej w aglomeracji warszawskiej zarezerwowano w ramach tego programu ok. 64 mln euro ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Aktualizacja Standardów jest także współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH:

  • 01.03.2016, godz. 17:30 – Warsztat, pl. Konstytucji 4
  • 08.03.2016, godz. 17:30 – Centrum Społeczne PACA 40

ADRESY, NA KTÓRE MOŻNA PRZESŁAĆ UWAGI:

Pocztą: Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wstępna wersja dokumentu jest dostępna na:

http://www.rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/konsultujemy-standardy-rowerowe

Strona 70 z 83« Pierwsza...102030...6869707172...80...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+