25 lut 2016 | Administrator m.st Warszawa

Pomóż nam w aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych! Do dnia 10.03.2016 trwają odbędą się konsultacje społeczne nowych „standardów rowerowych”, które stanowią aktualizację dokumentu przygotowanego i przyjętego 6 lat temu.

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” zostały wprowadzone 4 września 2009 r. zarządzeniem pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wówczas było to rewolucyjne opracowanie – wprowadziło m. in. obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej, odpowiednich szerokości tras, promieni skrętów, skrajni rowerowej. Uregulowało również zasady prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy drogi – dzięki temu na mniej ruchliwych ulicach zamiast wydzielonych dróg dla rowerów pojawiają się pasy i kontrapasy rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu. Od tego czasu w Warszawie powstało 250 km nowych, asfaltowych tras (to już ponad połowa wszystkich), stanęło też kilka tysięcy wygodnych stojaków typu „U” (wcześniej popularne były raczej „wyrwikółka”).

Dziś, po ponad 6 latach od uchwalenia „Standardów”, wymagają one aktualizacji. Część zapisów wraz z rozwojem sieci straciła na aktualności, zaś niektórych regulacji brakuje w „Standardach”. Przede wszystkim jednak, konieczne jest dostosowanie dokumentu do znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do Prawa o ruchu drogowym, wprowadzających m. in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, sierżantów czy kontraruchu. Standardy będą dotyczyły również tras rowerowych budowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na podstawie umowy z dnia 02.12.2015 roku Wykonawca, firma ViaVistula z Krakowa przygotowała projekt nowej wersji Standardów – znajduje się tu:

http://www.rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/konsultujemy-standardy-rowerowe

Teraz chcemy, aby na temat projektu nowych Standardów wypowiedzieli się sami mieszkańcy. Od dnia 18.02. do 10.03. trwają konsultacje społeczne projektowanej wersji dokumentu. W ramach konsultacji społecznych, zorganizujemy dwa spotkania konsultacyjne. Uwagi będzie można też składać pisemnie i elektronicznie do dnia 10.03. włącznie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – Standardy będą podstawą rozwoju tras rowerowych na kolejne lata, m.in. przy opracowywaniu projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na rozwój sieci rowerowej w aglomeracji warszawskiej zarezerwowano w ramach tego programu ok. 64 mln euro ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Aktualizacja Standardów jest także współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH:

  • 01.03.2016, godz. 17:30 – Warsztat, pl. Konstytucji 4
  • 08.03.2016, godz. 17:30 – Centrum Społeczne PACA 40

ADRESY, NA KTÓRE MOŻNA PRZESŁAĆ UWAGI:

Pocztą: Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wstępna wersja dokumentu jest dostępna na:

http://www.rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/konsultujemy-standardy-rowerowe

18 lut 2016 | Administrator m.st Warszawa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został doprecyzowany zapis dotyczący typu beneficjenta a więc podmiotów ubiegających się o wsparcie. Szczegółowe informacje znajdują się z poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

1

Pkt 3, str. 14

Uwaga!

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego dla ZIT – typem beneficjenta a więc podmiotem ubiegającym się o wsparcie mogą być jedynie podmioty szczegółowo określone w SZOOP z obszaru ZIT WOF.

Uwaga!

Typem beneficjenta a więc podmiotem ubiegającym się o wsparcie mogą być jedynie podmioty szczegółowo określone w SZOOP z obszaru ZIT WOF

Kryteria formalne nie regulują kwestii typu beneficjenta. Typ beneficjentów został określony wyłącznie w SzOOP.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Ogłoszenie o konkursie oraz stosowne załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Strona 68 z 81« Pierwsza...102030...6667686970...80...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+