23 lis 2018 | Administrator m.st Warszawa

W dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18, dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020”.

Lista projektów 10.1.2-67-18 – zmiana uchwały

Więcej informacji na temat konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-2/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-konkursu-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

 

15 lis 2018 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r., nastąpiła aktualizacja:

  • wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020;
  • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 (wersja 2.5), przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie:

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Strona 4 z 87« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+