Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
25 paź 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1 „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020” oraz nr 2 „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020” do Regulaminu konkursu. Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Tabela zmian dostępna jest w linku

Więcej informacji o konkursie dostępne na stronie internetowej: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

17 paź 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. oceny wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego, które organizuje Komisja Europejska.

Konsultacje trwają od 26 września 2019 do 19 grudnia 2019 (północ czasu brukselskiego).

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działania te były prowadzone przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą one również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (m.in. w wymiarze geograficznym) do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Strona 30 z 134« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+