Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
26 lut 2015 | Przemysław Chwiszczuk

M. st. Warszawa wraz z partnerami projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM zaprasza na serię 19 warsztatów strategicznych, które stanowią pierwszy etap prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Ich celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz dokonanie priorytetyzacji opracowanych opcji strategicznych.

Warsztaty Strategiczne będą prowadzone przez Wykonawcę Strategii – firmę Deloitte Consulting S.A. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas warsztatów, zorganizowanych na terenie całego obszaru metropolitalnego, zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii Rozwoju oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach strategicznych do Pana Krzysztofa Burkota, przedstawiciela firmy Deloitte Consulting S.A, e-mail: kburkot@deloittece.com tel. 664 199 196.

do 3 marca (na warsztaty od nr 1 do 9, które odbywają się w dn. 5/6 marca),

do 5 marca (na warsztaty od nr 10 do 19, które odbywają się w dn. 9-12 marca).

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Harmonogram warsztatów –

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli brać udziału w warsztatach osobiście, mają możliwość wypełnienia kwestionariusza on-line. Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład do będącej obecnie w fazie przygotowania Strategii Rozwoju OMW do 2030 roku. Czas przewidziany na wypełnienie ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut.
Kwestionariusz: Ankieta dla mieszkańców

Uzupełnione ankiety prosimy odesłać na adres: kozimek@deloittece.com . Głosowanie będzie możliwe do dnia 13.03.2015 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu dostępnymi pod adresem: http://omw.um.warszawa.pl/

20 lut 2015 | Przemysław Chwiszczuk

Prezydent m.st. Warszawy P. Michał Olszewski zaprasza na spotkanie inaugurujące prace projektowe nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6, Warszawa). W spotkaniu wezmą udział, oprócz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych objętych Obszarem Metropolitalnym Warszawy, również osoby reprezentujące Urząd m.st. Warszawy oraz firmę Deloitte Consulting S.A.

Prace nad dokumentem Strategii Rozwoju OMW stanowią kolejny etap projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a ich głównym celem jest diagnoza terenu tworzącego Obszar Metropolitalny Warszawy oraz wskazanie na jej bazie pożądanych kierunków rozwoju poszczególnych obszarów strategicznych.

Dokument Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego stanowić będzie narzędzie planowania oraz upowszechniania wiedzy, wskazując cele strategiczne obszaru metropolitalnego w perspektywie do roku 2030.

Zaproszenie na spotkanie inaugurujące prace nad Strategią OMW

Harmonogram warsztatów strategicznych PROM

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+