Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
20 mar 2015 | Przemysław Chwiszczuk

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniu 25 marca 2015 r. o godzinie 08.30 odbędzie się dodatkowy warsztat strategiczny, dedykowany mieszkańcom, przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz przedsiębiorcom z Obszaru Metropolitalnego Warszawy, którzy nie mogli uczestniczyć w sesjach zrealizowanych w dniach 05 – 12 marca 2015 r. Warsztat będzie miał miejsce w siedzibie Deloitte Consulting S.A., w Alei Jana Pawła II 19.

Podczas warsztatów uczestnicy będą wspólnie wypracowywać misję i wizję rozwoju OMW, a wymiana opinii i oczekiwań pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozwoli na wskazanie pożądanych kluczowych priorytetów i kierunków działań. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Liczba uczestników warsztatu jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, numer telefonu adres mailowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje (jeśli dotyczy) należy przesyłać mailowo na adres mbaczyk@deloitteCE.com .

06 mar 2015 | Przemysław Chwiszczuk

Polityka spójności 2014 – 2020 otwiera przed samorządami nowe możliwości dotyczące finansowania zintegrowanych projektów partnerskich realizowanych w zdefiniowanych obszarach funkcjonalnych. Jednym z takich obszarów funkcjonalnych jest Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) obejmujący 72 Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wykorzystanie istniejącego potencjału współpracy umożliwi realizację projektów ponad granicami administracyjnymi w ślad za zdiagnozowanymi problemami.

Ponizej prezentujemy narzędzie służące do przygotowania skróconego opisu planowanych przez daną jednostkę (np. samorząd, organizację pozarządową) działań/przedsięwzięć/projektów, które mają wysoki potencjał integracyjny na poziomie obszaru metropolitalnego. Opis planowanych przedsięwzięć powinien dotyczyć wybranych, maksymalnie pięciu projektów, które w opinii danego samorządu są najistotniejsze dla rozwoju danej jednostki. Na podstawie zebranych fiszek tworzone będą zarysy projektów zintegrowanych/pakietów projektów do realizacji w wymiarze OMW.

Narzędzie do opisu projektów: Formularz
Wypełnione formularze proszę odsyłać na adres: kozimek@deloitteCE.com
Nabór formularzy zakończy się  13 marca br.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+