Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
06 mar 2015 | Przemysław Chwiszczuk

Polityka spójności 2014 – 2020 otwiera przed samorządami nowe możliwości dotyczące finansowania zintegrowanych projektów partnerskich realizowanych w zdefiniowanych obszarach funkcjonalnych. Jednym z takich obszarów funkcjonalnych jest Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) obejmujący 72 Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wykorzystanie istniejącego potencjału współpracy umożliwi realizację projektów ponad granicami administracyjnymi w ślad za zdiagnozowanymi problemami.

Ponizej prezentujemy narzędzie służące do przygotowania skróconego opisu planowanych przez daną jednostkę (np. samorząd, organizację pozarządową) działań/przedsięwzięć/projektów, które mają wysoki potencjał integracyjny na poziomie obszaru metropolitalnego. Opis planowanych przedsięwzięć powinien dotyczyć wybranych, maksymalnie pięciu projektów, które w opinii danego samorządu są najistotniejsze dla rozwoju danej jednostki. Na podstawie zebranych fiszek tworzone będą zarysy projektów zintegrowanych/pakietów projektów do realizacji w wymiarze OMW.

Narzędzie do opisu projektów: Formularz
Wypełnione formularze proszę odsyłać na adres: kozimek@deloitteCE.com
Nabór formularzy zakończy się  13 marca br.

26 lut 2015 | Przemysław Chwiszczuk

M. st. Warszawa wraz z partnerami projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM zaprasza na serię 19 warsztatów strategicznych, które stanowią pierwszy etap prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Ich celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz dokonanie priorytetyzacji opracowanych opcji strategicznych.

Warsztaty Strategiczne będą prowadzone przez Wykonawcę Strategii – firmę Deloitte Consulting S.A. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas warsztatów, zorganizowanych na terenie całego obszaru metropolitalnego, zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii Rozwoju oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach strategicznych do Pana Krzysztofa Burkota, przedstawiciela firmy Deloitte Consulting S.A, e-mail: kburkot@deloittece.com tel. 664 199 196.

do 3 marca (na warsztaty od nr 1 do 9, które odbywają się w dn. 5/6 marca),

do 5 marca (na warsztaty od nr 10 do 19, które odbywają się w dn. 9-12 marca).

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Harmonogram warsztatów –

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli brać udziału w warsztatach osobiście, mają możliwość wypełnienia kwestionariusza on-line. Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład do będącej obecnie w fazie przygotowania Strategii Rozwoju OMW do 2030 roku. Czas przewidziany na wypełnienie ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut.
Kwestionariusz: Ankieta dla mieszkańców

Uzupełnione ankiety prosimy odesłać na adres: kozimek@deloittece.com . Głosowanie będzie możliwe do dnia 13.03.2015 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu dostępnymi pod adresem: http://omw.um.warszawa.pl/

Strona 124 z 130« Pierwsza...102030...122123124125126...130...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+