15 lip 2019 | Administrator m.st Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opublikował bazę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18. Zawiera ona dane 11 instytucji, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie metropolii warszawskiej. Będą one wdrażać projekty o wartości ponad 26,5 mln złotych. 

Na rozstrzygnięcie konkursu z 2018 r. czekali wszyscy zainteresowani, szczególnie projektodawcy, dla których moment rozstrzygnięcia konkursu oznacza zorganizowanie najbardziej istotnej fazy realizacji projektów. Swoje żłobki otworzą  na terenie Warszawy: na Bemowie (36 miejsc), Białołęce (82), Targówku (16), Mokotowie (16), Ursynowie (150), Ursusie(120), Wesołej (75) oraz w Pruszkowie (40), Ząbkach (32) i Międzyborowie (15).

CO DALEJ Z BENEFICJENTAMI

Otwarcie żłobka, klubu dziecięcego, czy miejsc opieki u opiekuna dziennego wiąże się z wieloma wyzwaniami, głównie pod względem organizacyjnym. Faza przygotowawcza na którą składają się: przygotowanie placu zabaw, adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia nie będą mogły przekroczyć 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jej powodzenie będzie miało bezpośredni wpływ na dalszą fazę realizacji projektu, ponieważ każdy nowoutworzony żłobek, czy klub będzie musiał spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Pozytywne zakończenie tej fazy będzie stanowić punkt wyjścia dla właściwego działania placówki. Zatrudnienie kadry, organizacja pracy, opracowanie statutu, czy zarejestrowanie placówki to tylko niektóre z nich. Ich realizacja przybliży beneficjenta do ostatecznej fazy realizacji projektu tj. przyjęcia dzieci do żłobka, czy klubu.

CO DALEJ Z RODZICAMI

Rodzice maluchów powinni trzymać rękę na pulsie już teraz, czyli na etapie upublicznienia listy umów. Kontakt z beneficjentem to podstawowy krok do zapewniania miejsca dla dziecka. Istotą uczestnictwa
w projekcie będzie zgłoszenie chęci udziału w projekcie i pozytywne przejście rekrutacji. Do projektu rekrutowani będą rodzice i opiekunowie dzieci, zarówno pracujący (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim) jak i bezrobotni, czy bierni zawodowo (w tym na urlopie wychowawczym).

Uczestnictwo w projekcie oznaczać będzie dla nich powrót do pracy i powierzenie opieki nad maluchem placówce, która zapewni mu kompleksową opiekę.

Do  pobrania: baza umów 8.3.2.18 aktualna na dzień 05.07.2019

08 lip 2019 | Administrator m.st Warszawa

Ponad 1,3 mld zł rocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej.

Taki będzie skutek projektowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Mniej środków w budżecie miast/gmin/powiatów to ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Prognozowane negatywne skutki zmian zaproponowanych przez rząd to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów.

Z czego wynikać będzie ogromny minus w budżetach gmin i powiatów metropolii warszawskiej?

  • z obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% to rocznie o 595,6 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów to rocznie o 323,1 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT to rocznie o 201 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to zmniejszenie dochodów samorządów metropolii warszawskiej o kolejne 184,3 mln zł.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych jst prezentuje dokument Skutki zmian w PIT w metropolii warszawskiej

Wobec faktu, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, to samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast/gmin/powiatów przed ogromną dziurą finansową.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 8,33 pkt. proc. z wynoszącego w 2019 r. łącznie 51,19% do 59,52%, z tego:

  • gminom o 6,35 pkt. proc. z wynoszącego 39,34% do 45,69%,
  • powiatom o 1,71 pkt. proc. z wynoszącego 10,25% do 11,96%,
  • miastom na prawach powiatu o 8,06 pkt. proc. z wynoszącego 49,59% do 57,65%,

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia rekompensaty dla jst w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – spowoduje znaczne obniżenie poziomu usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu, transportowych i innych. Uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych metropolii warszawskiej w skali europejskiej, co wpłynie na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.

Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego z uwagi na wprowadzenie opłaty przekształceniowej w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych.

Strona 10 z 107« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+