Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
28 paź 2020 | Edyta Pietr

W dniu 27 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców. Wynikają  one z trwającego na terenie kraju stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 a co za tym idzie z ograniczeniami związanymi z możliwością pozyskania odpowiednich dokumentów oraz brakami kadrowymi.

Link do konkursu:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20

12 paź 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z bazą umów podpisanych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.

Baza umów 8.3.2-18 na dzień 06.10.2020

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+